NGGYU

Informace o zkratce 'NGGYU'

Význam
Never Gonna Give You Up
Popis
Píseň Never Gonna Give Up od Ricka Astley, používaná často k tzv. rickrollingu
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky NGGYU byla provedena: 11.1.2021
Význam:
Never Gonna Give You Up
Popis:
Píseň Never Gonna Give Up od Ricka Astley, používaná často k tzv. rickrollingu
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky NGGYU byla provedena: 11.1.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf