NHOH

Informace o zkratce 'NHOH'

Význam
Never Heard Of Him/Her
Popis
nikdy jsem o něm/ní neslyšel
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky NHOH byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Never Heard Of Him/Her
Popis:
nikdy jsem o něm/ní neslyšel
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky NHOH byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf