NHOH

Informace o zkratce 'NHOH'

Význam
Never Heard Of Him/Her
Popis
nikdy jsem o něm/ní neslyšel
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky NHOH byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Never Heard Of Him/Her
Popis:
nikdy jsem o něm/ní neslyšel
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky NHOH byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf