NP

Informace o zkratce 'NP'

Význam
No Problem / Nope
Popis

No Problem: bez problémů, v pohodě

Nope: v žádném případě, ani nápad, ne!

Jazyk
nezvolen
Zkratku NP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky NP byla provedena: 9.1.2018
Význam:
No Problem / Nope
Popis:

No Problem: bez problémů, v pohodě

Nope: v žádném případě, ani nápad, ne!

Jazyk:
nezvolen
Zkratku NP najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky NP byla provedena: 9.1.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf