NPOV

Informace o zkratce 'NPOV'

Význam
Neutral point of view
Popis
Nezaujatý úhel pohledu
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky NPOV byla provedena: 20.7.2018
Význam:
Neutral point of view
Popis:
Nezaujatý úhel pohledu
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky NPOV byla provedena: 20.7.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf