OMD

Informace o zkratce 'OMD'

Význam
Oh My Dear
Popis

Ach pane! (ironicky)

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OMD byla provedena: 18.1.2010
Význam:
Oh My Dear
Popis:

Ach pane! (ironicky)

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OMD byla provedena: 18.1.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf