OMG

Informace o zkratce 'OMG'

Význam
Oh my god!
Popis

O můj bože.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OMG byla provedena: 20.2.2020
Význam:
Oh my god!
Popis:

O můj bože.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OMG byla provedena: 20.2.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf