OMHG

Informace o zkratce 'OMHG'

Význam
Oh My Hopeless God
Popis
Ó můj beznadějný bože
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OMHG byla provedena: 1.7.2006
Význam:
Oh My Hopeless God
Popis:
Ó můj beznadějný bože
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OMHG byla provedena: 1.7.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf