OMM

Informace o zkratce 'OMM'

Význam
Oh my mirror
Popis

Ach mé zrcadlo.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OMM byla provedena: 14.5.2012
Význam:
Oh my mirror
Popis:

Ach mé zrcadlo.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OMM byla provedena: 14.5.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf