OOC

Informace o zkratce 'OOC'

Význam
Out of context
Popis

Mimo kontext

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OOC byla provedena: 14.2.2011
Význam:
Out of context
Popis:

Mimo kontext

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OOC byla provedena: 14.2.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf