OP

Informace o zkratce 'OP'

Význam
Original Poster/overpowered
Popis

Autor prvního příspěvku diskuzního vlákna

příliš silný

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OP byla provedena: 8.2.2018
Význam:
Original Poster/overpowered
Popis:

Autor prvního příspěvku diskuzního vlákna

příliš silný

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OP byla provedena: 8.2.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf