OTOH

Informace o zkratce 'OTOH'

Význam
On The Other Hand
Popis
na druhé straně
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OTOH byla provedena: 27.4.2010
Význam:
On The Other Hand
Popis:
na druhé straně
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OTOH byla provedena: 27.4.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf