OTOH

Informace o zkratce 'OTOH'

Význam
On The Other Hand
Popis
na druhé straně
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OTOH byla provedena: 27.4.2010
Význam:
On The Other Hand
Popis:
na druhé straně
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OTOH byla provedena: 27.4.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf