OYFG

Informace o zkratce 'OYFG'

Význam
Oh your fucking god
Popis

Reakce odpůrců zkratkařů na větu obsahující OMFG Ach tvůj zasr... bože

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OYFG byla provedena: 13.5.2011
Význam:
Oh your fucking god
Popis:

Reakce odpůrců zkratkařů na větu obsahující OMFG Ach tvůj zasr... bože

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OYFG byla provedena: 13.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf