OYFG

Informace o zkratce 'OYFG'

Význam
Oh your fucking god
Popis

Reakce odpůrců zkratkařů na větu obsahující OMFG Ach tvůj zasr... bože

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OYFG byla provedena: 13.5.2011
Význam:
Oh your fucking god
Popis:

Reakce odpůrců zkratkařů na větu obsahující OMFG Ach tvůj zasr... bože

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OYFG byla provedena: 13.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf