PMJI

Informace o zkratce 'PMJI'

Význam
Pardon My Jumping In
Popis
Promiňte, že vám do toho skáču
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky PMJI byla provedena: 27.6.2007
Význam:
Pardon My Jumping In
Popis:
Promiňte, že vám do toho skáču
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky PMJI byla provedena: 27.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf