PTO

Informace o zkratce 'PTO'

Význam
passcode to open
Popis

Přístupový kód k otevření.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky PTO byla provedena: 7.3.2016
Význam:
passcode to open
Popis:

Přístupový kód k otevření.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky PTO byla provedena: 7.3.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf