Pstě

Informace o zkratce 'Pstě'

Význam
Prostě
Popis
Má význám jako-jako,nějak,tak atd.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky Pstě byla provedena: 14.6.2009
Význam:
Prostě
Popis:
Má význám jako-jako,nějak,tak atd.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky Pstě byla provedena: 14.6.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf