ROFL

Informace o zkratce 'ROFL'

Význam
Rolling on (the) floor laughing
Popis
Směji se, až se z toho válím na podlaze. Válím se smíchy po podlaze. Tak jsem se už dlouho nezasmál/a.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ROFL byla provedena: 12.5.2019
Význam:
Rolling on (the) floor laughing
Popis:
Směji se, až se z toho válím na podlaze. Válím se smíchy po podlaze. Tak jsem se už dlouho nezasmál/a.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ROFL byla provedena: 12.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf