ROFL

Informace o zkratce 'ROFL'

Význam
Rolling on (the) floor laughing
Popis
Směji se, až se z toho válím na podlaze. Válím se smíchy po podlaze. Tak jsem se už dlouho nezasmál/a.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ROFL byla provedena: 12.5.2019
Význam:
Rolling on (the) floor laughing
Popis:
Směji se, až se z toho válím na podlaze. Válím se smíchy po podlaze. Tak jsem se už dlouho nezasmál/a.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ROFL byla provedena: 12.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf