ROFLOL

Informace o zkratce 'ROFLOL'

Význam
Rolling On the Floor Laughing Out Loudly
Popis
válím se po podlaze a směju se hlasitým smíchem
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ROFLOL byla provedena: 3.5.2009
Význam:
Rolling On the Floor Laughing Out Loudly
Popis:
válím se po podlaze a směju se hlasitým smíchem
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ROFLOL byla provedena: 3.5.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf