ROFLWTIME

Informace o zkratce 'ROFLWTIME'

Význam
Rolling On the Floor Laughing With Tears In My Eyes
Popis
Směji se, válím se po zemi a tečou mi slzy.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ROFLWTIME byla provedena: 11.6.2007
Význam:
Rolling On the Floor Laughing With Tears In My Eyes
Popis:
Směji se, válím se po zemi a tečou mi slzy.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ROFLWTIME byla provedena: 11.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf