ROFLYSST

Informace o zkratce 'ROFLYSST'

Význam
Rolling On The Floor Laughing, Yet Somehow Still Typing.
Popis

Válím se po zemi smíchy, ale nějak stále píšu.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ROFLYSST byla provedena: 17.10.2012
Význam:
Rolling On The Floor Laughing, Yet Somehow Still Typing.
Popis:

Válím se po zemi smíchy, ale nějak stále píšu.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ROFLYSST byla provedena: 17.10.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf