ROTFL

Informace o zkratce 'ROTFL'

Význam
Rolling On The Floor Laughing
Popis
Válím se smíchy po podlaze.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFL byla provedena: 4.12.2006
Význam:
Rolling On The Floor Laughing
Popis:
Válím se smíchy po podlaze.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFL byla provedena: 4.12.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf