ROTFL

Informace o zkratce 'ROTFL'

Význam
Rolling On The Floor Laughing
Popis
Válím se smíchy po podlaze.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFL byla provedena: 4.12.2006
Význam:
Rolling On The Floor Laughing
Popis:
Válím se smíchy po podlaze.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFL byla provedena: 4.12.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf