ROTFLOL

Informace o zkratce 'ROTFLOL'

Význam
Rolling On The Floor Laughing Out Loudly
Popis
válím se po podlaze hlasitým smíchem
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFLOL byla provedena: 23.2.2008
Význam:
Rolling On The Floor Laughing Out Loudly
Popis:
válím se po podlaze hlasitým smíchem
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ROTFLOL byla provedena: 23.2.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf