RTFM

Informace o zkratce 'RTFM'

Význam
Read The Fucking Manual
Popis

slušný překlad: přečti si návod, překlad Přečti si ten zas*aný návod

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky RTFM byla provedena: 29.6.2018
Význam:
Read The Fucking Manual
Popis:

slušný překlad: přečti si návod, překlad Přečti si ten zas*aný návod

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky RTFM byla provedena: 29.6.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf