RUOK?

Informace o zkratce 'RUOK?'

Význam
Are You OK?
Popis
Jsi v pořádku?
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky RUOK? byla provedena: 29.6.2007
Význam:
Are You OK?
Popis:
Jsi v pořádku?
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky RUOK? byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf