RUOK

Informace o zkratce 'RUOK'

Význam
are you OK?
Popis
jsi v pořádku?
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky RUOK byla provedena: 13.9.2008
Význam:
are you OK?
Popis:
jsi v pořádku?
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky RUOK byla provedena: 13.9.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf