SBD

Informace o zkratce 'SBD'

Význam
Silent but deadly
Popis

Silent but deadly , tichý ale smrtící.

Jazyk
angličtina
Zkratku SBD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SBD byla provedena: 8.1.2013
Význam:
Silent but deadly
Popis:

Silent but deadly , tichý ale smrtící.

Jazyk:
angličtina
Zkratku SBD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SBD byla provedena: 8.1.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf