SBD

Informace o zkratce 'SBD'

Význam
Silent but deadly
Popis

Silent but deadly , tichý ale smrtící.

Jazyk
angličtina
Zkratku SBD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SBD byla provedena: 8.1.2013
Význam:
Silent but deadly
Popis:

Silent but deadly , tichý ale smrtící.

Jazyk:
angličtina
Zkratku SBD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SBD byla provedena: 8.1.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf