SMC

Informace o zkratce 'SMC'

Význam
Super mega cute
Popis
Super mega roztomilý
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky SMC byla provedena: 14.2.2021
Význam:
Super mega cute
Popis:
Super mega roztomilý
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky SMC byla provedena: 14.2.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf