SOCHL

Informace o zkratce 'SOCHL'

Význam
sitting on chair laughing
Popis
sedíc na židli směji se
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky SOCHL byla provedena: 23.8.2007
Význam:
sitting on chair laughing
Popis:
sedíc na židli směji se
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky SOCHL byla provedena: 23.8.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf