SRS

Informace o zkratce 'SRS'

Význam
Serious
Popis

Vážně

Jazyk
angličtina
Zkratku SRS najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SRS byla provedena: 14.11.2012
Význam:
Serious
Popis:

Vážně

Jazyk:
angličtina
Zkratku SRS najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SRS byla provedena: 14.11.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf