STFW

Informace o zkratce 'STFW'

Význam
Search The Fucking Web
Popis
slušně: hledej na webu (obvykle používané, když se někdo na diskuzi ptá na otázku, na níž je odpověď velice snadno dohledatelná, dotyčný nevěnoval žádnou práci pokusu o její vyřešení)
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky STFW byla provedena: 19.8.2007
Význam:
Search The Fucking Web
Popis:
slušně: hledej na webu (obvykle používané, když se někdo na diskuzi ptá na otázku, na níž je odpověď velice snadno dohledatelná, dotyčný nevěnoval žádnou práci pokusu o její vyřešení)
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky STFW byla provedena: 19.8.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf