STFW

Informace o zkratce 'STFW'

Význam
Search The Fucking Web
Popis
slušně: hledej na webu (obvykle používané, když se někdo na diskuzi ptá na otázku, na níž je odpověď velice snadno dohledatelná, dotyčný nevěnoval žádnou práci pokusu o její vyřešení)
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky STFW byla provedena: 19.8.2007
Význam:
Search The Fucking Web
Popis:
slušně: hledej na webu (obvykle používané, když se někdo na diskuzi ptá na otázku, na níž je odpověď velice snadno dohledatelná, dotyčný nevěnoval žádnou práci pokusu o její vyřešení)
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky STFW byla provedena: 19.8.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf