SUAL

Informace o zkratce 'SUAL'

Význam
shut up and listen
Popis

Drž hubu a poslouchej.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky SUAL byla provedena: 26.3.2012
Význam:
shut up and listen
Popis:

Drž hubu a poslouchej.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky SUAL byla provedena: 26.3.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf