SWAG

Informace o zkratce 'SWAG'

Význam
Cokoliv
Popis

Swag je anglické slovo, které pravděpodobně vzniklo ze staroseverského "sveggja" (houpat se, kývat se).

Další možný výklad slova je původ ve slangu britských zlodějů, kde se tímto pojmem označovala ukradený předmět.

 

Slovo bývá

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky SWAG byla provedena: 1.7.2017
Význam:
Cokoliv
Popis:

Swag je anglické slovo, které pravděpodobně vzniklo ze staroseverského "sveggja" (houpat se, kývat se).

Další možný výklad slova je původ ve slangu britských zlodějů, kde se tímto pojmem označovala ukradený předmět.

 

Slovo bývá

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky SWAG byla provedena: 1.7.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf