SWEIN

Informace o zkratce 'SWEIN'

Význam
So What Else Is New?
Popis
Tak co je ještě nového?
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky SWEIN byla provedena: 19.10.2001
Význam:
So What Else Is New?
Popis:
Tak co je ještě nového?
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky SWEIN byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf