Smdh

Informace o zkratce 'Smdh'

Význam
Shaking My Damn Head
Popis
V překladu: Třesu svojí pitomou hlavou.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Smdh byla provedena: 11.12.2016
Význam:
Shaking My Damn Head
Popis:
V překladu: Třesu svojí pitomou hlavou.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Smdh byla provedena: 11.12.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf