Smdh

Informace o zkratce 'Smdh'

Význam
Shaking My Damn Head
Popis
V překladu: Třesu svojí pitomou hlavou.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Smdh byla provedena: 11.12.2016
Význam:
Shaking My Damn Head
Popis:
V překladu: Třesu svojí pitomou hlavou.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Smdh byla provedena: 11.12.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf