TANSTAAFL

Informace o zkratce 'TANSTAAFL'

Význam
There Are No Such Thing As A Free Lunch
Popis
Nic není zadarmo (věci jako oběd zadarmo neexistují)
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TANSTAAFL byla provedena: 17.1.2014
Význam:
There Are No Such Thing As A Free Lunch
Popis:
Nic není zadarmo (věci jako oběd zadarmo neexistují)
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TANSTAAFL byla provedena: 17.1.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf