TARFU

Informace o zkratce 'TARFU'

Význam
Things are really fucked up
Popis
všechno je opravdu v pr...
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TARFU byla provedena: 23.9.2008
Význam:
Things are really fucked up
Popis:
všechno je opravdu v pr...
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TARFU byla provedena: 23.9.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf