TEOTWAWKI

Informace o zkratce 'TEOTWAWKI'

Význam
The End Of The World As We Know It
Popis
Překlad: konec světa, jak jej známe nyní... Význam: přelomová nebo zásadní změna, často k horšímu, ale nemusí to být vždy
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TEOTWAWKI byla provedena: 29.6.2007
Význam:
The End Of The World As We Know It
Popis:
Překlad: konec světa, jak jej známe nyní... Význam: přelomová nebo zásadní změna, často k horšímu, ale nemusí to být vždy
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TEOTWAWKI byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf