TEOTWAWKI

Informace o zkratce 'TEOTWAWKI'

Význam
The End Of The World As We Know It
Popis
Překlad: konec světa, jak jej známe nyní... Význam: přelomová nebo zásadní změna, často k horšímu, ale nemusí to být vždy
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TEOTWAWKI byla provedena: 29.6.2007
Význam:
The End Of The World As We Know It
Popis:
Překlad: konec světa, jak jej známe nyní... Význam: přelomová nebo zásadní změna, často k horšímu, ale nemusí to být vždy
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TEOTWAWKI byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf