TGIF

Informace o zkratce 'TGIF'

Význam
Thanks God It's Friday
Popis

díky bohu, je tu pátek

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TGIF byla provedena: 17.4.2015
Význam:
Thanks God It's Friday
Popis:

díky bohu, je tu pátek

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TGIF byla provedena: 17.4.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf