TIE

Informace o zkratce 'TIE'

Význam
Take It Easy
Popis
Neřeš to, ber to v klídu.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TIE byla provedena: 25.7.2014
Význam:
Take It Easy
Popis:
Neřeš to, ber to v klídu.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TIE byla provedena: 25.7.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf