TJSD

Informace o zkratce 'TJSD'

Význam
Toto Je Skutečně Dobré
Popis

TJSD je česká chatovací zkratka. Uchytila se zejména na Ladronsku. Vznikla jako kompenzace českým internetovým uživatelům, kteří neovládají anglický jazyk.

Jazyk
čeština
Zdroj
Poslední změna zkratky TJSD byla provedena: 5.6.2012
Význam:
Toto Je Skutečně Dobré
Popis:

TJSD je česká chatovací zkratka. Uchytila se zejména na Ladronsku. Vznikla jako kompenzace českým internetovým uživatelům, kteří neovládají anglický jazyk.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky TJSD byla provedena: 5.6.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf