TLTR

Informace o zkratce 'TLTR'

Význam
Too long to read
Popis

Tato zkratka v překladu znamená "moc dlouhé ke čtení" a expresí této zkratky dáváme najevo, že text ke kterému se vyjadřujeme je hrozně dlouhý a odmítáme ho tí

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky TLTR byla provedena: 29.5.2011
Význam:
Too long to read
Popis:

Tato zkratka v překladu znamená "moc dlouhé ke čtení" a expresí této zkratky dáváme najevo, že text ke kterému se vyjadřujeme je hrozně dlouhý a odmítáme ho tí

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky TLTR byla provedena: 29.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf