TLTR

Informace o zkratce 'TLTR'

Význam
Too long to read
Popis

Tato zkratka v překladu znamená "moc dlouhé ke čtení" a expresí této zkratky dáváme najevo, že text ke kterému se vyjadřujeme je hrozně dlouhý a odmítáme ho tí

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky TLTR byla provedena: 29.5.2011
Význam:
Too long to read
Popis:

Tato zkratka v překladu znamená "moc dlouhé ke čtení" a expresí této zkratky dáváme najevo, že text ke kterému se vyjadřujeme je hrozně dlouhý a odmítáme ho tí

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky TLTR byla provedena: 29.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf