TTYL

Informace o zkratce 'TTYL'

Význam
Talk To You Later
Popis

Promluvíme si později

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TTYL byla provedena: 1.1.2019
Význam:
Talk To You Later
Popis:

Promluvíme si později

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TTYL byla provedena: 1.1.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf