TTYL

Informace o zkratce 'TTYL'

Význam
Talk To You Later
Popis

Promluvíme si později

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky TTYL byla provedena: 1.1.2019
Význam:
Talk To You Later
Popis:

Promluvíme si později

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky TTYL byla provedena: 1.1.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf