U Rnt

Informace o zkratce 'U Rnt'

Význam
You are not
Popis
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky U Rnt byla provedena: 11.5.2016
Význam:
You are not
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky U Rnt byla provedena: 11.5.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf