VGS

Informace o zkratce 'VGS'

Význam
Velká grafická soutěž
Popis

Používá se na stánkách jako blog.cz,případně i estranky.cz atd.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky VGS byla provedena: 28.9.2011
Význam:
Velká grafická soutěž
Popis:

Používá se na stánkách jako blog.cz,případně i estranky.cz atd.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky VGS byla provedena: 28.9.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf