W84ME

Informace o zkratce 'W84ME'

Význam
Wait for me
Popis
Počkej na mě.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky W84ME byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Wait for me
Popis:
Počkej na mě.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky W84ME byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf