WAYD?!

Informace o zkratce 'WAYD?!'

Význam
What are you doing?!
Popis

Co děláš?! (Co to děláš?!)

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky WAYD?! byla provedena: 7.8.2011
Význam:
What are you doing?!
Popis:

Co děláš?! (Co to děláš?!)

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky WAYD?! byla provedena: 7.8.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf