WDYDN

Informace o zkratce 'WDYDN'

Význam
What Do You Do Now?
Popis

Co děláte teď ?

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky WDYDN byla provedena: 12.12.2010
Význam:
What Do You Do Now?
Popis:

Co děláte teď ?

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky WDYDN byla provedena: 12.12.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf