WEYN

Informace o zkratce 'WEYN'

Význam
Whatever You Need
Popis
pro tebe cokoliv, cokoliv potřebuješ
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky WEYN byla provedena: 29.6.2007
Význam:
Whatever You Need
Popis:
pro tebe cokoliv, cokoliv potřebuješ
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky WEYN byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf