WEYN

Informace o zkratce 'WEYN'

Význam
Whatever You Need
Popis
pro tebe cokoliv, cokoliv potřebuješ
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky WEYN byla provedena: 29.6.2007
Význam:
Whatever You Need
Popis:
pro tebe cokoliv, cokoliv potřebuješ
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky WEYN byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf