wp

Informace o zkratce 'wp'

Význam
White Peace
Popis
Použiva se ve válkách jako mír
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 29.3.2020
Význam:
White Peace
Popis:
Použiva se ve válkách jako mír
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 29.3.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf