wp

Informace o zkratce 'wp'

Význam
well played
Popis
Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 12.1.2022
Význam:
well played
Popis:
Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 12.1.2022

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf