wp

Informace o zkratce 'wp'

Význam
well played
Popis

Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 5.11.2017
Význam:
well played
Popis:

Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 5.11.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf