wp

Informace o zkratce 'wp'

Význam
well played
Popis

Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře.

Jazyk
angličtina
Zkratku wp najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 5.11.2017
Význam:
well played
Popis:

Tato zkratka se používá na konci hry, utkání, zápasu a znamená, něco ve smyslu, dobře zahráno, hráli jste dobře.

Jazyk:
angličtina
Zkratku wp najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky wp byla provedena: 5.11.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf