Wtf?!

Informace o zkratce 'Wtf?!'

Význam
That the fuck?!
Popis

Co to sakra?!

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky Wtf?! byla provedena: 7.4.2012
Význam:
That the fuck?!
Popis:

Co to sakra?!

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky Wtf?! byla provedena: 7.4.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf