Wtf?!

Informace o zkratce 'Wtf?!'

Význam
That the fuck?!
Popis

Co to sakra?!

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky Wtf?! byla provedena: 7.4.2012
Význam:
That the fuck?!
Popis:

Co to sakra?!

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky Wtf?! byla provedena: 7.4.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf